Jak corrency funguje

Corrency je systém na podporu
lokální ekonomiky, který radnicím
umožňuje jednoduše a transparentně
využívat finance určené k podpoře
vybraných podnikatelských oblastí
a místních občanů.

Jak Corrency funguje?

Finanční podporu může poskytnout stát, radnice, firma či jednotlivec

Z příspěvků na podporu v CZK se vygeneruje Corrent.

Vlastnosti Correntu:

  • definovaná expirace (např. 30 dní)
  • platnost na určitou lokalitu (např. město Kyjov)
  • spoluúčast občana na nákupu (např. 50%)
  • určené oblasti využití (např. jídlo, kultura, zdraví atd.)

Příjemce podpory

Příjemci podpory se mohou stát vybrané skupiny občanů, které splňují podmínky určené radnicí nebo jiným zřizovatelem systému.

Platba Correnty za služby a produkty

Držitelé correntů mohou zaplatit u obchodníků 50% celkové ceny služby.

Obchodník

Do systému Corrency se mohou zapojit lokální obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří splňují paramatry stanovené zřízovatelem.

Z pohledu města, či městské části

Z pohledu obchodníka

Z pohledu občana s mobilním telefonem

Pro občany bez mobilního telefonu