SYSTÉM corrency ve vašem městě či obci

oživte krizí stiženou místní ekonomiku efektivněji než klasickými dotacemi

Přidejte se k pilotnímu městu Kyjov a využijte revoluční systém Corrency pro distribuci dotací prostřednictvím občanů, kteří sami rozhodnou, kde finanční podporu uplatní a koho tím podpoří.
Corrency moderním a zcela transparentním způsobem cílí na podporu lokálně postižených podnikatelů a občanů. Od plošně vynakládaných “helicopter money” směřujeme k přesně zacílené podpoře, “drone money.”

 

Staňte se leadrem ve svém regionu!

 

Mám zájem o systém Corrency ↓

Koho můžete podpořit

Obchodníky a služby

Restaurační a gastronomická zařízení

Kulturu

Lokální cestovní ruch

Sportovní kluby a události

Místní dopravu

Výhody využití Corrency

hlavní výhody uplatnění podpory prostřednictvím systému Corrency v porovnání s obvyklou dotační podporou

Znásobení výsledného příjmu obchodníka/beneficienta při stejné výši podpory z pohledu radnice

Nastavitelná spoluúčast občana/spotřebitele (0-100%) např. ve výši 50% zdvojnásobuje výsledný příjem obchodníka/beneficienta v poměru k prostředkům vynaloženým radnicí na jeho podporu.

Zvýšení obecného povědomí o podporovaných službách

Corrency je nejen silným marketingovým nástrojem pro oslovení nových zákazníků z pohledu obchodníka. Correntová podpora poptávky má hlubší funkci osvěty společensky prospěšných aktivit, kterou individuální dotační podpora postrádá.

Zviditelnění výše podpory a zásluh radnice vůči každému spotřebiteli/ voliči

Radnice získá pozitivní ohlas veřejnosti a svých voličů tím, že se zachovala jako podporující autorita a zároveň je dobrým hospodářem.

Zvýšení transparentnosti podpory

Každý občan/volič má automaticky přehled o tom, kdo a na základě jakých kritérií je podporován i o hodnotě slevy, která je jemu  nebo ostatním díky Corrency poskytnuta. Corrency zajišťuje stejným způsobem transparentnost mezi jednotlivymi obchodníky/beneficienty navzájem.

Zvýšení férovosti podpory

Každý obchodník/beneficient splňující daná kriteria má možnost se zapojit. Lidé rozhodnou na základě oblíbenosti a kvality jeho zboží nebo služeb, kdo konkrétně z celkového rozpočtu získá nejvíce podpory.

Sociální aspekt

Šíře skupiny obyvatel, kteří v danném regionu correntovou podporu získají, znamená relativně malou částku na jednotlivého obyvatele. Ale zároveň významnou slevu (50%) z hodnoty nakupovaného zboží nebo poskytované služby. Předpokladem je, že Corrency využijí v první řadě občané sociálně slabší.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE PODROBNOSTÍ JAK CORRENCY FUNGUJE? JAK JEJ POUŽÍT VE VAŠEM PŘÍPADĚ, NEBO NA PODPORU RŮZNÝCH TYPŮ PODNIKÁNÍ A SLUŽEB?

 

Projekt zaštítili

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra ČR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR
Hospodářská komora