Zapojte se jako Vydavatel DO projektu corrency

Jste starosta, reprezentujete obci, město, univerzitu nebo soukromou firmu? Staňte se vydavatelem correntů a oživte krizí zasaženou ekonomiku ve vašem regionu efektivněji než s klasickými dotacemi.

S Corrency můžete podpořit místní ekonomiku prostřednictvím speciální jednorázové měny corrrent. Correnty darujete zvoleným skupinám občanů, obyvatelům vaší obce, studentům, členům spolku nebo vašim zaměstnancům. Ti je společně s vlastními prostředky utratí v provozovnách, které vyberete, v časovém horizontu, který sami určíte.

 

Correnty občany podporují a zároveň je stimulují, aby jimi v určeném čase podpořili místní obchodníky. Lidé mohou correnry využít na část útraty. Zbytek částky za nákup doplatí tzv. spoluúčastí ze svého. Objem finačních prostředků, které na emisi vydáte, se tak místní ekonomice znásobí. Ekonomika se tak brzy vzpamatuje a místní obchod se rozhýbe.

 

Díky Corrency podpoříte ekonomiku mnohem efektivněji než klasickými dotacemi. Nespornou výhodou je i to, že correnty mezi obchodníky distribuují přímo občané, na základě vlastních spotřebních preferencí, čímž nedochází k narušení tržního prostředí. 

 

Zapojit se ↓

Koho můžete podpořit

Obchodníky a služby

Restaurační a gastronomická zařízení

Kulturu

Lokální cestovní ruch

Sportovní kluby a události

Místní dopravu

Výhody využití Corrency

hlavní výhody uplatnění podpory prostřednictvím systému Corrency v porovnání s obvyklou dotační podporou

Znásobení výsledného příjmu obchodníka/beneficienta při stejné výši podpory z pohledu radnice

Nastavitelná spoluúčast občana/spotřebitele (0-100%) např. ve výši 50% zdvojnásobuje výsledný příjem obchodníka/beneficienta v poměru k prostředkům vynaloženým radnicí na jeho podporu.

Zvýšení obecného povědomí o podporovaných službách

Corrency je nejen silným marketingovým nástrojem pro oslovení nových zákazníků z pohledu obchodníka. Correntová podpora poptávky má hlubší funkci osvěty společensky prospěšných aktivit, kterou individuální dotační podpora postrádá.

Zviditelnění výše podpory a zásluh radnice vůči každému spotřebiteli/ voliči

Radnice získá pozitivní ohlas veřejnosti a svých voličů tím, že se zachovala jako podporující autorita a zároveň je dobrým hospodářem.

Zvýšení transparentnosti podpory

Každý občan/volič má automaticky přehled o tom, kdo a na základě jakých kritérií je podporován i o hodnotě slevy, která je jemu  nebo ostatním díky Corrency poskytnuta. Corrency zajišťuje stejným způsobem transparentnost mezi jednotlivymi obchodníky/beneficienty navzájem.

Zvýšení férovosti podpory

Každý obchodník/beneficient splňující daná kriteria má možnost se zapojit. Lidé rozhodnou na základě oblíbenosti a kvality jeho zboží nebo služeb, kdo konkrétně z celkového rozpočtu získá nejvíce podpory.

Sociální aspekt

Šíře skupiny obyvatel, kteří v danném regionu correntovou podporu získají, znamená relativně malou částku na jednotlivého obyvatele. Ale zároveň významnou slevu (50%) z hodnoty nakupovaného zboží nebo poskytované služby. Předpokladem je, že Corrency využijí v první řadě občané sociálně slabší.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE PODROBNOSTÍ JAK CORRENCY FUNGUJE? JAK JEJ POUŽÍT VE VAŠEM PŘÍPADĚ, NEBO NA PODPORU RŮZNÝCH TYPŮ PODNIKÁNÍ A SLUŽEB?

 

Projekt zaštítili

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra ČR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR
Hospodářská komora