Jen co to bude z epidemického hlediska možné spustíme pilotní projekt v Kyjově. Více informací o projektu >>

Společně podporujeme lokální ekonomiku

Corrency je systém, který pomáhá oživit lokální ekonomiku. Finančně podporuje krizí stižené skupiny obyvatel a umožňuje radnicím nastavit pravidla pro efektivní využití podpory.

Jak se zapojit do projektu?

Pro města, lidi a obchodníky
stižené krizí

Radnice nastaví transparentní pravidla s ohledem na potřeby města či regionu.

Lidé stižení krizí získají prostředky pro nákup produktů a služeb prostřednictvím měny s nastavitelnou směnitelností corrent.

Obchodníci, řemeslníci a další profese získají zpět své zákazníky a nastartují opět své podnikání.

Startujeme
pilotnÍ projekt V MĚSTĚ KYJOVĚ

Právě startujeme pilot v Kyjově, kde mezi 2000 občanů rozdělíme téměř milion ze soukromých zdrojů. Kyjovští občané jimi budou moc zaplatit od po dobu 30 dní pilotního provozu u registrovaných obchodníků se sídlem nebo provozovnou v Kyjově.

#corrency #spolutozvladneme

Jak Corrency funguje?

Finanční podporu může poskytnout stát, radnice, firma či jednotlivec

Z příspěvků na podporu v CZK se vygeneruje jednorazová měna corrent.

Corrent je měna s nastavitelnou směnitelností

Corrent motivuje příjemce podpory k nákupu potřebných komodit. Občané tak vpustí více peněz do oběhu a v důsledku podpoří obchodníky stižené krizí.

Vlastnosti Correntu:

  • - definovaná expirace (např. 30 dní)
  • - platnost v určité lokalitě (např. město Kyjov)
  • - spoluúčast občana na nákupu (např. 50 %)
  • - určené oblasti využití (např. jídlo, kultura, sport, zdraví atd.)

Příjemce podpory

Příjemci podpory se mohou stát vybrané skupiny občanů, které splňují podmínky určené radnicí nebo jiným zřizovatelem.

Platba Correnty za služby a produkty

Držitelé correntů mohou zaplatit u obchodníků např. 50 % celkové ceny služby. Tato "páka" může být určena individuálně dle potřeb regionu nebo jiného zřizovatele.

Obchodník

Do systému Corrency se mohou zapojit lokální obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří splňují paramatry stanovené zřizovatelem.

Aktuality

Start pilotního projektu Corrency v Kyjově odložen

Z důvodu aktuálních hygienických opatření jsme nuceni odložit start projektu na oživení lokální ekonomiky Corrency v Kyjově.

Více o projektu →

Televize TVS odvysílala reportáž o Corrency v Kyjově

Televize TVS odvysílala 27. listopadu reportáž o tom, jak bude Corrency v Kyjově fungovat. Podívejte se s námi.

Více o projektu →

S Corrency v Kyjově dostanete 50% slevu třeba na lístek do kina

Corrency připravuje v Kyjově pilotní provoz, ve kterém rozdělí kyjovským občanům téměř milion korun. Budou je moci utratit u místních obchodníků, nebo za místní kulturu. Na stránkách Corrency.cz se dozvíte podrobnosti, jak bude systém Corrency v Kyjově fungovat.

Více o projektu →

Proč Corrency?

Systém Corrency vznikl jako reakce na uzavření ekonomiky na jaře 2020, kdy začala 1. vlna koronavirové pandemie. Cílem projektu bylo najít způsob, jak znovu nastartovat ekonomiku v regionech a distribuovat pomoc nejpostiženějším skupinám obyvatel.

Cílená podpora “Drone money”

Pro plošnou podporu obyvatel se vžil název "helicopter money". Nedostatečně cílená podpora se však často míjí účinkem. Lidé ji mohou prohýřit nebo využít k úsporám a nevpustí další prostředky do oběhu. Pro rozpohybování ekonomiky je cílená podpora tzv. “Drone money” klíčová.

Jaké výzvy Corrency může řešit?

Obnova ekonomiky v době krize

Nepodmíněný příjem

Cílená podpora / bonus

Záštita projektu Corrency