Registrujte se do projektu v Praze 1 zde.

 

Registrujte se do projektu v Praze 18 zde.

Společně podporujeme lokální ekonomiku

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky a transparentní distribuci podpor. Ve spolupráci s radnicí, nebo jiným zřizovatelem, finančně podporujeme krizí stižené skupiny obyvatel a obchodníků. Systém umožňuje radnicím nastavit pravidla pro efektivní využití prostředků určených k podpoře obyvatel, nebo vybraných oblastí podnikání. Od 8. 4. probíhají registrace do projektu v Praze 1 a od 11. 4. v Praze 18.

Mám zájem o Corrency v našem městě  

Pro města, OBČANY a obchodníky
stižené krizí

Radnice nastaví transparentní pravidla s ohledem na potřeby města či regionu.

Občané získají prostředky pro nákup zboží a služeb prostřednictvím jednorázové evidenční jednotky corrent s nastavitelnou směnitelností.

Obchodníci, řemeslníci a další profese nalákají zákazníky a zvýší se jim obrat.

ÚSPĚŠNĚ jsme REALIZOVALI
pilotnÍ projekt V MĚSTĚ KYJOVĚ

Corrency jsme poprvé úspěšně realizovali s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v moravském Kyjově. V pilotním provozu jsme mezi více než 1500 občanů rozdělili 800 tisíc korun ve formě correntů. Prostředky pro tuto emisi věnovala firma I, Foundation. Kyjovští občané je mohli uplatit u registrovaných obchodníků se s provozovnou v Kyjově po dobu 30 dní pilotního provozu a v následném prodloužení.

#corrency #spolutozvladneme

Jak Corrency funguje?

Finanční podporu může poskytnout stát, radnice, firma či jednotlivec

Z příspěvků na podporu v CZK se vygeneruje jednorazová evidenční jednotka corrent.

Corrent je jednorázová evidenční jednotka s nastavitelnými vlastnostni

Corrency motivuje občany k nákupu zboží nebo služeb v daném čase a regionu. Občané získají podporu ve formě correntů. Pokud chtějí podpory využít, musí correnty společně s vlastní spoluúčastí uplatnit v krátké době u místních obchodníků. 

Vlastnosti correntu:

  • - definovaná platnost (např. 30 dní)
  • - možnost uplatnění jen v dané lokalitě (např. Městská část Praha 1)
  • - spoluúčast občana na nákupu (např. 50 %)
  • - určené oblasti využití (např. restaurace, kultura, sport, poskytovatelé služeb atd.)

Příjemce podpory

Příjemci podpory se mohou stát vybrané skupiny občanů, které splňují podmínky určené radnicí nebo jiným zřizovatelem.

Platba correnty za zboží a služby

Občané mohou u obchodníků uplatnit correnty např. na 50 % celkové ceny za zboží nebo službu. Druhou část platby zaplatí ze svého v hotovosti nebo kartou. Výši spoluúčasti občanů určuje radnice nebo jiný zřizovatel.

Obchodník

Do systému Corrency se mohou zapojit lokální obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří splňují parametry stanovené zřizovatelem.

Aktuality

Correnty jako koruny. Praha 1 spustí projekt podpory lokální ekonomiky

Po Praze 18 i zastupitelé městské části Prahy 1 rozhodli, že se zapojí do projektu Corrency. Ve zkušebním provozu mezi 2 000 obyvatel Prahy 1 rozdají po 1 000 correntech. Na to si z místního rozpočtu vyčlenili 2 miliony korun.

Více o projektu →

Praha 18 podpoří lokální podnikatele i občany

Letňanské zastupitelstvo se rozhodlo podpořit po covidové pandemii místní podnikatele a zároveň motivovat své obyvatele k pohybu. Na svém jednání schválili projekt Corrency.

Více o projektu →

Corrency má nového CEO

Stal se jím Petr Stuchlík, spolumajitel investičního fondu Quant, který do Corrency vstoupil zároveň i jako investor. Co ho na projektu uchvátilo?

Více o projektu →

Proč Corrency?

Systém Corrency vznikl jako reakce na uzavření ekonomiky na jaře 2020, kdy začala koronavirová pandemie. Cílem projektu je podpořit ekonomiku v regionech a distribuovat podporu vybraným skupinám obyvatel.

Cílená podpora “Drone money”

Pro plošnou podporu obyvatel se vžil název "helicopter money". Nedostatečně cílená podpora se však často míjí účinkem. Lidé ji mohou využít k úsporám a nevpustí tak další prostředky do oběhu. Pro rozpohybování lokální ekonomiky je cílená podpora, tzv. “drone money”, klíčová.

Jaké výzvy Corrency může řešit?

Podpora ekonomiky 

Nepodmíněný příjem

Cílená podpora / bonus

Co řekli o corrency

"Rozhodli jsme se jako město nabídnout correntovou podporu všem obyvatelům Kyjova. Věřím, že tento moderní ekonomický projekt má velký potenciál a může podpořit podnikání nejen v Kyjově. Je jen otázkou času, než se do něj zapojí další města."

Mgr. František Lukl, MPA, český politik, bývalý ministr pro místní rozvoj, starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. František Lukl, MPA, český politik, bývalý ministr pro místní rozvoj, starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí ČR

“Corrency je krásným příkladem toho, jak se projekt z hackathonu může dále úspěšně rozvíjet a podporovat lokální ekonomiku a regionální rozvoj. To, že má projekt slibnou budoucnost, dokazuje i fakt, že se v hackathonu umístil mezi patnáctkou nejlepších z více než dvou stovek přihlášených.”

Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

“Jsem rád, že jsme mohli přispět ke vzniku tohoto projektu. Bez podpory MPO z programu Czech Rise Up by takto pionýrský a inovátorský projekt mohl vzniknout pouze v omezených podmínkách. S očekáváním sledujeme, jak se bude tento pilot dále vyvíjet a věříme, že se tento koncept osvědčí, neboť navrhované řešení nabízí mnohem širší možné uplatnění i v dalších ekonomických a sociálních tématech.“

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci digitalizace a inovací

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci digitalizace a inovací

Záštita projektu Corrency