Pilotní projekt Corrency v Kyjově ukončen! Více informací zde >>

Společně podporujeme lokální ekonomiku

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky a transparentní přerozdělování dotací. Finančně podporuje krizí stižené skupiny obyvatel a obchodníků a umožňuje radnicím nastavit pravidla pro efektivní využití podpor.

Mám zájem o systém Corrency

Pro města, lidi a obchodníky
stižené krizí

Radnice nastaví transparentní pravidla s ohledem na potřeby města či regionu.

Lidé stižení krizí získají prostředky pro nákup produktů a služeb prostřednictvím jednorázové zúčtovací jednotky corrent s nastavitelnou směnitelností.

Obchodníci, řemeslníci a další profese získají zpět své zákazníky a nastartují opět své podnikání.

ÚSPĚŠNĚ jsme ukončili
pilotnÍ projekt V MĚSTĚ KYJOVĚ

Úspěšně jsme ukončili pilot v Kyjově, kde jsme mezi více než 1500 občanů rozdělili 800 tisíc correntů. Kyjovští občané je mohli uplatit u registrovaných obchodníků se sídlem nebo provozovnou v Kyjově po dobu 30 dní pilotního provozu a v následném prodloužení.

#corrency #spolutozvladneme

Jak Corrency funguje?

Finanční podporu může poskytnout stát, radnice, firma či jednotlivec

Z příspěvků na podporu v CZK se vygeneruje jednorazová zúčtovací jednotka corrent.

Corrent je jednorázová zúčtovací jednotka s nastavitelnou směnitelností

Corrent motivuje příjemce podpory k nákupu potřebných komodit. Občané tak vpustí více peněz do oběhu a v důsledku podpoří obchodníky stižené krizí.

Vlastnosti Correntu:

  • - definovaná expirace (např. 30 dní)
  • - platnost v určité lokalitě (např. město Kyjov)
  • - spoluúčast občana na nákupu (např. 50 %)
  • - určené oblasti využití (např. jídlo, kultura, sport, zdraví atd.)

Příjemce podpory

Příjemci podpory se mohou stát vybrané skupiny občanů, které splňují podmínky určené radnicí nebo jiným zřizovatelem.

Platba Correnty za služby a produkty

Držitelé correntů mohou zaplatit u obchodníků např. 50 % celkové ceny služby. Tato spoluúčast může být určena individuálně dle potřeb regionu nebo jiného zřizovatele.

Obchodník

Do systému Corrency se mohou zapojit lokální obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří splňují parametry stanovené zřizovatelem.

Aktuality

Corrency v Kyjově prodlouženo

Projekt na oživení lokální ekonomiky, v jehož pilotním provozu rozdělujeme občanům moravského Kyjova 800 tisíc korun ve formě correntů, je prodloužen o dalších 30 dní do 24. 6. 2021.

Více o projektu →

V Kyjově 26.4. 2021 konečně startuje Corrency

V Kyjově 26.4. 2021 konečně startuje projekt na podporu lidí a obchodníků Corrency. Budete v něm moci zaplatit pomocí občanského průkazu nebo kódu v SMS. Podporu ve výši 400 korun ve formě lokální měny corrent můžete využít u čtyřiceti kyjovských obchodníků. Neváhejte a přihlašte se o svou podporu na webových stránkách kyjov. corrency.cz, na podatelně kyjovské radnice a kyjovského Infocentra.

Více o projektu →

Start pilotního projektu Corrency v Kyjově odložen

Z důvodu aktuálních hygienických opatření jsme nuceni odložit start projektu na oživení lokální ekonomiky Corrency v Kyjově.

Více o projektu →

Proč Corrency?

Systém Corrency vznikl jako reakce na uzavření ekonomiky na jaře 2020, kdy začala koronavirová pandemie. Cílem projektu je znovu nastartovat ekonomiku v regionech a distribuovat pomoc nejpostiženějším skupinám obyvatel.

Cílená podpora “Drone money”

Pro plošnou podporu obyvatel se vžil název "helicopter money". Nedostatečně cílená podpora se však často míjí účinkem. Lidé ji mohou prohýřit nebo využít k úsporám a nevpustí další prostředky do oběhu. Pro rozpohybování ekonomiky je cílená podpora, tzv. “drone money”, klíčová.

Jaké výzvy Corrency může řešit?

Obnova ekonomiky v době krize

Nepodmíněný příjem

Cílená podpora / bonus

Co řekli o corrency

"Rozhodli jsme se jako město nabídnout correntovou podporu všem obyvatelům Kyjova. Věřím, že tento moderní ekonomický projekt má velký potenciál a může podpořit podnikání nejen v Kyjově. Je jen otázkou času, než se do něj zapojí další města."

Mgr. František Lukl, MPA, český politik, bývalý ministr pro místní rozvoj, starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. František Lukl, MPA, český politik, bývalý ministr pro místní rozvoj, starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí ČR

“Corrency je krásným příkladem toho, jak se projekt z hackathonu může dále úspěšně rozvíjet a podporovat lokální ekonomiku a regionální rozvoj. To, že má projekt slibnou budoucnost, dokazuje i fakt, že se v hackathonu umístil mezi patnáctkou nejlepších z více než dvou stovek přihlášených.”

Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

“Jsem rád, že jsme mohli přispět ke vzniku tohoto projektu. Bez podpory MPO z programu Czech Rise Up by takto pionýrský a inovátorský projekt mohl vzniknout pouze v omezených podmínkách. S očekáváním sledujeme, jak se bude tento pilot dále vyvíjet a věříme, že se tento koncept osvědčí, neboť navrhované řešení nabízí mnohem širší možné uplatnění i v dalších ekonomických a sociálních tématech.“

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci digitalizace a inovací

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci digitalizace a inovací

Záštita projektu Corrency