Hodnoty ESG v systému corrency

Ve společnosti Corrency poskytujeme naše služby v souladu s environmentálními, sociálními a správními (ESG) hodnotami.

Věříme, že začleňování udržitelných postupů do naší činnosti není jen zodpovědností, ale také příležitostí k vytváření pozitivních změn. Náš přístup k ESG principům se odráží v našich každodenních činnostech a dlouhodobých strategiích.

Environmentální udržitelnost (E)

Společnost Corrency minimalizuje dopad na životní prostředí prostřednictvím digitálního transakčního systému Corrency. Tento systém nahrazuje fyzické poukazy a vouchery, což eliminuje odpad. Zároveň systém vyřizuje registraci, komunikaci a smluvní dokumentaci s občany a obchodníky digitální cestou, eliminuje tedy také smluvní administrativní zátěž. Celý systém je plně bezpapírový a díky své digitalizaci nabízí plošně dostupnou a udržitelnou cestu distribuce podpory.

Sociální odpovědnost (S)

Corrency je investice do lokálních ekonomik, která přispívá k řešení nerovnosti, podporuje sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy. Díky finanční spoluúčasti občanů je veřejná podpora zacílena tam, kam občané ve svých obcích opravdu chodí. Jeho mechanismus distribuce umožňuje podporu jak jednotlivých občanů, tak celých komunit, což přispívá k sociální rovnosti.

Správní odpovědnost (G)

Z hlediska správní odpovědnosti je Corrency zavázán k transparentnímu a zákonnému řízení transakcí. Společnost CorCo Systems je certifikována podle standardů protikorupčního managementu ISO 37 001. Díky tomu je zajištěno bezchybné fungování systému, zejména v kontextu správy a redistribuce veřejných peněžních prostředků. Toto zajišťuje úplnou transparentnost a kontrolu nad všemi transakcemi. Naše směřování k maximálním možným ESG hodnotám je neustálý proces. Neustále hodnotíme a zlepšujeme naše postupy, abychom se přizpůsobili měnícím se standardům a možnostem udržitelnosti. Jsme odhodláni pravidelně informovat naše stakeholdery o našem pokroku, cílech a nových iniciativách. Pro další dotazy nebo spolupráci v souvislosti s ESG, prosím, kontaktujte náš ESG tým na adrese esg@corrency.eu.