Pilotní projekt ve městě Kyjově

Corrency ve spolupráci s radnicí města Kyjova připravil pilotní provoz unikátního projektu na oživení lokální ekonomiky.

Pilotní provoz Corrency je úspěšně za námi. Odstartoval 26. 4. a v prodloužení trval do 24. 6. 2021. Corrency v něm rozdělila mezi více než 1500 kyjovských občanů 800 tisíc korun ve formě correntů. Občané Kyjova je mohli utratit u registrovaných obchodníků se sídlem či provozovnou v Kyjově. Do projektu se přihlásilo 38 místních obchodníků.

Dobrá zpráva je, že společně jsme podpořili ekonomiku v Kyjově téměř 2 miliony korun. Velmi velmi děkujeme všem zúčastněným.

Zůstaňte naladěni. Věříme, že projekt již brzy začne pomáhat i v dalších městech.

Váš tým Corrency

 

Více informací o kyjovském correntu ZDE  

START pilotního projektu

 

Registrace do projektu probíhaly i po termínu spuštění. Pilotního projektu se mohli zúčastnit kyjovští občané a obchodníci. Pilotní provoz běžel po dobu 30 dní a byl následně prodloužený o další měsíc. Rozdělili jsme v něm 800 tisíc korun ve formě correntů více než 1500 obyvatelům Kyjova, kteří je mohli utratit u místních obchodníků se sídlem či provozovnou v Kyjově. Těch se mohlo zúčastnit neomezeně. Nalákali tak zpět svoje zákazníky a získali naši podporu a pomoc s propagací jejich podnikání.  

 

Finance vložené
do pilotu v Kyjově

Počet zapojených
občanů

Výše příspěvku
correntů na občana

Kdo se do projektu mOHL zapojit?

Občané města Kyjova

Každý občan s trvalým bydlištěm v Kyjově měl možnost se zapojit. Obdržel od systému Corrency 400 Kč ve formě correntů na svou elektronickou peněženku. Utratit je mohl u přihlášených kyjovských obchodníků po dobu 30 dní pilotního provozu a v následném prodloužení. Do projektu se přihlásilo více než 1500 kyjovských občanů.

Lokální obchodníci

Pilotní projekt byl otevřený pro lokální obchodínky, živnostníky, řemeslníky a poskytovatele služeb, kteří se od 11. prosince 2020 do programu hlásili. Pomohli jsme jim nastartovat jejich obchod, nalákat zpět zákazníky a zviditelnit jejich podnikání cílenou propagací. Počet obchodníků nebyl předem omezený. Podmínkou pro vstup bylo sídlo či provozovna obchodníka v Kyjově, následné fyzické ověření a podepsání obchodních podmínek. Pilotního projektu se jich zúčastnilo 37.     

Kulturní instituce

Pilotní projekt si kladl za cíl podpořit vedle občanů a kyjovských obchodníků také kulturní instituce ve městě. Plánoval občanům nabídnout 50% pobídku např. na kino a další kulturní akce organizované MKS Kyjov. Covidová doba oslabila kulturu a zasáhla provozovatele kulturních akcí opravdu plnou silou. Aktuální epidemiologická opatření však neumožnila kulturu otevřít. 

I Vy nebo vaše firma se může stát donátorem projektu.

Kontaktujte nás

Jste z jiného města nebo regionu, kde systém
Corrency zatím neběží?

Pošlete svému starostovi odkaz na naše stránky.
Nebo pokud jste komunální politik přímo nás kontaktujte.