Pilotní projekt ve městě Kyjově

Kyjovská radnice připravuje ve spolupráci se systémem Corrency unikátní projekt na oživení lokální ekonomiky. Start projektu byl s ohledem na vyhlášení nového nouzového stavu odložen. O termínu spuštění vás budeme informovat.

Correncyv rozdělí 2000 kyjovským občanům 800 tisíc korun ve formě correntů. Občané Kyjova je budou moci utratit u registrovaných obchodníků se sídlem v Kyjově. Jejich seznam průběžně zveřejníme na FB Corrency, FB města Kyjova, na stránkách Corrency a na webu města Kyjova. Ve fyzické formě je brzy najdete i na podatelně radnice a v kyjovském Infocentru. V tuto chvíli pro vás ověřujeme 30 přihlášených obchodníků.

 

Registrujte se do projektu ZDE 

START pilotního projektu

 

Corrency v Kyjově startuje 1. března 2021. Registrace do něj budou probíhat i po termínu spuštění. Pilotního projektu se mohou zúčastnit kyjovští občané a obchodníci. Provoz bude běžet po dobu 30 dní. Rozdělíme v něm 800 tisíc korun ve formě correntů obyvatelům Kyjova, kteří je budou moci utratit u místních obchodníků se sídlem v Kyjově. Těch se může zúčastnit neomezeně. Nalákají tak zpět svoje zákazníky, získají naši podporu a pomoc s propagací jejich podnikání.  

 

Finance vložené
do pilotu v Kyjově

Počet zapojených
občanů

Výše příspěvku
correntů na občana

Kdo se do projektu může zapojit?

Občané města Kyjova

Každý občan s trvalým pobytem ve městě Kyjově má možnost se zapojit. Obdrží od systému Corrency 400 Kč ve formě correntů na svou elektronickou peněženku. Bude je moci utratit u přihlášených kyjovských obchodníků po dobu 30 dní pilotního provozu. Možnost účastnit se projektu bude mít prvních 2000 kyjovských občanů, kteří se do něj registrují.

Chci se zapojit

Lokální obchodníci

Pilotní projekt je otevřený pro lokální obchodínky, živnostníky, řemeslníky a poskytovatele služeb, kteří se od 11. prosince 2020 do programu přihlásí. Pomůžeme jim nastartovat jejich obchod, nalákat zpět zákazníky a zviditelnit jejich podnikání cílenou propagací. Počet obchodníků není předem omezený. Podmínkou pro vstup je trvalé bydliště obchodníka ve městě Kyjově, následné fyzické ověření a podepsání obchodních podmínek.     

Chci se zapojit

Kulturní instituce

Pilotní projekt si klade za cíl podpořit vedle občanů a kyjovských obchodníků také kulturní instituce ve městě. Plánujeme občanům nabídnout 50% pobídku např. na kino a další kulturní akce organizované MKS Kyjov. Covidová doba oslabila kulturu a zasáhla provozovatele kulturních akcí opravdu plnou silou. Zůstaňte naladěni a pomozte nám kulturu zachránit. O rozsahu akcí, na které vás budeme moci pozvat, bohužel rozhodnou aktuální epidemiologická opatření. Chci se zapojit

I Vy nebo vaše firma se může stát donátorem projektu
a zvýšit množství Correntů v oběhu.

Kontaktujte nás

Jste z jiného města nebo regionu, kde systém
Corrency zatím neběží?

Pošlete svému starostovi odkaz na naše stránky.
Nebo pokud jste komunální politik přímo nás kontaktujte.