Příběh CorrEncy

Jak vznikla idea transakčního systému Corrency a kam směřuje

"Projekt Corrency vznikl jako reakce na všeobecnou karanténu. Seděl jsem doma zavřený s podezřením na COVID-19 a hlavou se mi honily černé myšlenky. Bylo mi zřejmé, že nastane další nevyhnutelná fáze. Ekonomický kolaps. Celý život si představuji věci, co se stanou. A ony sa často splní..."

Filosofická východiska Corrency

"Vybavil jsem si tři mimořádné knihy, které se na situaci hodily:

1. Thomas Hobbes, Leviathan
2. Bernard Lietaer, Budoucnost peněz
3. Ondřej Neff, Zepelin na měsíci

Hobbes a Locke definují teorii společenské smlouvy. Vzpomněl jsem si na studium ekonomie a filozofie na VŠE a své učitele a na hodiny strávené debatami o smyslu společnosti, státu, ceně lidského života. Vzešel z toho jediný závěr. Člověk je občan. A život občana je to, oč tu běží. Rodiny budou bez hotovosti, podnikatelé bez práce a stát bez daní. Stát bude muset vyřešit, jak nastartovat ekonomiku plošnou podporou, kterou rozdá potřebným. Protože to je základní a hlavní role státu v krizové době.

Pak přišel na řadu Lietaer a historie měnových systémů z různých kultur. Fantastická kniha. Inspiroval jsem se komoditní měnou: pytlíky s uhlím, které měly časové omezené využití.

A Zepelín na měsíci? Geniální Ondřej Neff a jeho příběh, jak postavit na měsíci bez atmosféry vzducholoď. Proč ne? Když se pro zdánlivě šílený nápad nadchne dost lidí, dokáží ho společně realizovat. To mě upevnilo v záměru tvrdě pracovat a ideu Corrency prosadit.  

Podmínky pro vznik Corrency

Corrency musí tedy být:

  • co nejméně kontroverzní  
  • v souladu s legislativou ČR
  • realizovatelný co nejrychleji
  • co nejvíce pochopitelný pro každého člověka/občana
  • přijatelný pro stát - pokud stát bude rozdávat peníze, má právo definovat za jakých podmínek je bude možné utratit, což musí být občanům jasně deklarováno jako dočasné řešení
  • transparentní a efektivní - není vhodné, aby Correnty šly propít, nebo ukládat na účet
  • motivovaný spoluúčastí občana - občané získají slevu a zároveň do ekonomiky vpustí vlastní prostředky
  • atraktivní a důvěryhodný - musíme začít nabalovat sympatizanty a silné partnery, jinak se nemůže realizovat, což se ukazuje jako nejsložitější - vložit do systému miliardy je slovy Ondřeje Neffa právě "Zepelín na Měsící".

To byly výchozí předpoklady, co jsem během týdne izolace promyslel. Jak ale projekt zrealizovat?

Věděl jsem, že Corrency je vzdušný zámek a paradoxně se mi ulevilo! Teoreticky jsem cestu z krize vyřešil.

Pokud jsem byl na COVID-19 pozitivní, tak jsem se tímto vyléčil. Duševně jsem se zaměstnal, vytěžil své znalosti a fyzicky se mi ulevilo. Řešení existuje. Heureka. Odložil jsem ho do šuplíku a začal se zabývat tím, kde vezmeme peníze na nákup jídla a zásob pro naši rodinu. Přestal jsem na Corrency myslet a číst v izolaci staré poznámky a knihy.

V obchodě s potravinami jsem ale pozoroval, co ostatní, zahalení v rouškách, rukavicích, a pláštěnkách nakupují a jak se chovají. Tento obchod asi nebude mít potíž s tím, že by ztratil zákazníky, pomyslel jsem si. Všechny malé obchody ale zavřely.

Corrency a hackathon Hack the Crisis

Za pár dní jsem otevřel Facebook a tam na me vyskočila reklama: Hekni krizi! www.hackthecrisis.cz

Zavřel jsem to, protože to byla aktivita ministerstva. Corrency na ministerstvu nikdo nepochopí, takhle se Zepelín na Měsíci postavit nedá. Ale nedalo mi to.
Vyplnil jsem přihlášku.
Ozvali se mi.
Že prý chtějí vědět víc.
Tak jsem psal. Pořád se ptali a já odpovídal a pak dokonce přišli s tím, že co kdyby:
"Co kdyby .... A co kdyby ještě tohle..."
"A není to už moc? To by znamenalo, že ... a to není asi v souladu s ..."
Byl jsem nadšen, byl jsem v brainstormingovém ráji. Klobouk dolů. A tak systém Correny začal získávat konkrétní kontury...

Výsledek spolupráce s týmem CzechInvestu byl, že jsem tento nápad začal brát nejen jako teoretický koncept.

Základní nedostatek, aby do systému *někdo* vložil stovky milionů, které rozdá svobodným matkám, seniorům, nezaměstnaným, lidem na pokraji chudoby, a vysvětlí jim, "proč je pro všechny dobré", aby cíleně utráceli tyto peníze u lokálních obchodníků, jsem přestal řešit jako limitující faktor.

Idea je dobrá. Mnoho lidí mě o tom cestou ujišťovalo. Je ideu novodobého Leviathana letícího v Zepelinu musíme upevnit. 

Věděl jsem, že se musím obklopit silným realizačním týmem a počkat, jestli společnost uzná, že je Corrency hodna toho, aby vznikla v první řadě v pilotní verzi. Pokud je myšlenka silná, nosná a společensky potřebná, určitě se zrealizuje. Krok za krokem.

Budoucnost Corrency

Dnes můžeme zcela bezostyšně prohlásit, že neexistuje varianta vývoje vesmíru, ve které by lidstvo neobjevilo kolo nebo Ameriku. V kontextu doby to byly převratné vynálezy. Stejně tak Corrency. Není možné si představit svět v době po pandemii Covid-19, ve které nejsou zástupy nezaměstnaných hoteliérů, barmanů a dalších profesí na straně jedné a vlád, které budou muset řešit situaci svých voličů, co nemají na chleba, na straně druhé.

Věřil jsem, že Corrency vznikne. Na světě je mnoho míst, kde ho bude potřeba. Princip už byl popsaný a zveřejněný v dokumentu, který je součástí žádosti o dotaci v programu Czech Rise Up, o kterou jsem požádal 15. 5. 2020.

Od té doby uplynulo hodně času. Po půl ročním marathonu se nám podařilo získat od ministerstva podporu na realizaci pilotního projektu a řadu záštit dalších významných státních i nestátních institucí a firem.

Zda získá plošnou finanční podporu, a tím šanci na realizaci, do značné míry rozhodne pilotní provoz, který v lednu realizujeme v pilotním městě Kyjově."

Sledujte náš příběh. Já i celý náš tým věříme, že jsme na správné cestě, na jejímž konci se budeme všichni mít lépe. "

Pepe Rafaj