Příběh CorrEncy

Jak vznikla idea transakčního systému Corrency a kam směřuje.

"Projekt Corrency vznikl jako reakce na všeobecnou karanténu. Seděl jsem doma zavřený s podezřením na COVID-19 a hlavou se mi honily černé myšlenky. Bylo mi zřejmé, že nastane další nevyhnutelná fáze. Ekonomický kolaps. Celý život si představuji věci, co se stanou. A ony sa často splní..."

Filosofická východiska Corrency

Inspirovaly mě tři mimořádné knihy, a to Leviathan od Thomase Hobbese, Budoucnost peněz od Bernarda Lietaera a Zepelín na Měsíci Ondřeje Neffa.

Hobbes a Locke definují teorii společenské smlouvy. Vzpomněl jsem si na studium ekonomie a filozofie na VŠE a na hodiny strávené debatami o smyslu společnosti, státu, ceně lidského života. Vzešel z toho jediný závěr. Člověk je občan. A život občana je to, oč tu běží. V době krize hrozí, že rodiny budou bez hotovosti, podnikatelé bez práce a stát bez daní. Stát bude muset vyřešit, jak nastartovat ekonomiku plošnou podporou, kterou rozdá potřebným. Protože to je základní a hlavní role státu v krizové době.

U Lietaera jsem se inspiroval komoditní měnou: pytlíky s uhlím, které měly časové omezení využití.

A Zepelín na Měsíci? Geniální Ondřej Neff a jeho příběh, jak postavit na Měsíci bez atmosféry vzducholoď. Proč ne? Když se pro zdánlivě šílený nápad nadchne dost lidí, dokáží ho společně realizovat. To mě upevnilo v záměru ideu Corrency prosadit.

Podmínky pro vznik Corrency

Corrency musí tedy být:

  • co nejméně kontroverzní  
  • v souladu s legislativou ČR
  • realizovatelný co nejrychleji
  • co nejvíce pochopitelný pro každého člověka/občana
  • přijatelný pro stát - pokud stát bude rozdávat peníze, má právo definovat za jakých podmínek je bude možné utratit, což musí být občanům jasně deklarováno jako dočasné řešení
  • transparentní a efektivní - není vhodné, aby Correnty šly propít, nebo ukládat na účet
  • motivovaný spoluúčastí občana - občané získají slevu a zároveň do ekonomiky vpustí vlastní prostředky
  • atraktivní a důvěryhodný - musíme začít nabalovat sympatizanty a silné partnery, jinak se nemůže realizovat, což se ukazuje jako nejsložitější - vložit do systému miliardy je slovy Ondřeje Neffa právě "Zepelín na Měsící".

Základní nedostatek, aby do systému *někdo* vložil stovky milionů, které rozdá svobodným matkám, seniorům, nezaměstnaným, lidem na pokraji chudoby, a vysvětlí jim, "proč je pro všechny dobré", aby cíleně utráceli tyto peníze u lokálních obchodníků, jsem brzy přestal řešit jako limitující faktor.

Mnoho lidí mě ujišťovalo, že idea Corrency je správná. Věděl jsem, že se musím obklopit silným realizačním týmem a počkat, jestli společnost uzná, že je Corrency hodna toho, aby vznikla. Byl jsem přesvědčen, že pokud je myšlenka silná, nosná a společensky potřebná, určitě se zrealizuje. Krok za krokem.

Výsledek spolupráce s týmem CzechInvestu byl, že jsem tento nápad začal brát nejen jako teoretický koncept.

Začátky Corrency

Neexistuje varianta vývoje vesmíru, ve které by lidstvo neobjevilo kolo nebo Ameriku. V kontextu doby to byly převratné vynálezy. Stejně tak Corrency. Jen obtížně si lze představit svět v době po pandemii Covid-19, ve kterém nejsou zástupy nezaměstnaných hoteliérů, barmanů a dalších profesí na straně jedné a vlád, které budou muset řešit situaci svých voličů, z nichž někteří nebudou mít na obživu, na straně druhé.

Věřil jsem, že Corrency vznikne. Na světě je mnoho míst, kde bude systém potřebný. Princip byl popsaný a zveřejněný v dokumentu, který je součástí žádosti o dotaci v programu Czech Rise Up, kterou jsem podal 15. 5. 2020. Od té doby uplynulo hodně času. Po půlročním maratonu se nám podařilo získat od ministerstva podporu na realizaci pilotního projektu a řadu záštit dalších významných státních i nestátních institucí a firem.

Pepe Rafaj